TRENING

MINI GRUPA

 • Fiksni termini, rok iskoristivosti 4 nedelje

   

  8 treninga - 8000 RSD

  12 treninga - 10000 RSD 

   

   

  Fleksibilni, rok iskoristivosti 5 nedelja

   

  8 treninga - 10000 RSD

   

   

  1 trening  1500 RSD

 • Termini - ponedeljak i četvrtak 18h, 19h, 20h, utorak 10h i 20h, petak 10h, subota 10h, 

 • Instruktori - Dragana Glogovac, Iva Ignjatović, Marina Trifunović

MINI GRUPA

Trening u okviru mini grupe je koncipiran tako da svaki klijent dobije individualan pristup i odgovarajuće korekcije, što garantuje bezbedno i učinkovito vežbanje. 

 

Termini za mini grupu su fiksni (trenutno ponedeljak 18, 19h i 20h,utorak 10h i 20h, četvrtak 18h,19h,20h petak 10h, subota 9h i 10h. 

 

Za vezžbanje u mini grupi postoje dve kategorije članarine , zavisno od toga da li birate fiksne ili fleksibilne termine. 

 

1. Članarina od 8000 rsd za 8 treninga, odnosno 10000 rsd za 12 treninga, podrazumeva da su termini za koje se odlučite fiksni, te da se ne mogu mešati sa drugim terminima (nema nadoknade propuštenih treninga). Rok za iskoristivost termina je 30 dana od datuma uplate. 

2. Članarina od 10000 rsd za 8 termina podrazumeva fleksibilne termine (uz rok od 12h za otkazivanje treninga, tj. promenu termina) i iskoristivost istih u trajanju od 5 nedelja. 

 

Prvi dolazak je potrebno najaviti.